Garancija

Garancija je nama jako bitna stvar. Garantni rok za naše proizvode je od __________________________________ ( zavisno od proizvoda).